• نور و برش هایی از زمان در شاهکارهای معماری۱۳۹۳/۰۸/۲۰
  •  «برش های زمان» نام مجموعه عکس هایی است که با هدف به نمایش گذاشتن تغییرات ساختمان ها و بناهای به یاد ماندنی و تاریخی با گذر از روز به شب توسط عکاس مشهور «ریچارد سیلور» گرفته شده اند.

    نور و برش هایی از زمان در شاهکارهای معماری
    به گزارش «معماری نیوز»، سیلور با تلاش غیر قابل انکار خود حدود 36 عکس از هر بنا در ساعات گوناگون را به صورت متوالی کنار یکدیگر قرار داده تا تفاوت محسوس آنها را به خوبی نشان دهد.

    نتیجه نهایی فوق العاده شده است! نگاهی به آنها بیندازید تا زیبایی های گوناگون هر یک را بیابید.